Uden relation - ingen indlæring

Vores erfaring er at den ligeværdige relation mellem mennesker er afgørende for tillid og tryghed, som igen er afgørende for at en undervisning kan lykkes. På den måde vil vi møde vores elever. Vores elever har alle deres særlige udfordringer og kommer til os, fordi de ikke kan inkluderes i en kommunal skole.

En forældre om sit barns skolegang:

...."vi har været så glade for at vores dreng, har været hos jer i 2 år. I har set ham med de styrker og svagheder, som han har og i har fået ham til at udvikle sig i sit eget tempo - uden snævre kasser, som han ikke kunne passes ind i....."!

 

 

Folkeskolens formålsparagraf

Danmark har den flotteste formålsparagraf. Ingen med et humanistisk menneskesyn, kan være mere enig. Hvis vi kan opfylde intentionerne i denne formålsparagraf, så er vores mission med skolen nået.

Læs den: