Farmen er en dagbehandlingsskole - ikke kun en specialskole

Farmen er for elever, som ikke rummes i Folkeskolen. Derfor tilrettelægges undervisningen og rammerne IKKE som i Folkeskolen. Vores elevgruppe hører til de børn, som har behov for et særligt skoletilbud, og som er vurderet til ikke at ville kunne profitere af at være inkluderet i Folkeskolen. Vi er dog omfattet af Folkeskoleloven, men eleverne henvises typisk hertil via ”Lov om social service”, fordi de har behov for at være i behandlingsmæssige rammer af personlige, sociale og adfærdsmæssige årsager. På Farmen modtager eleverne en individuel tilrettelagt undervisning tilpasset deres behov. Eleverne henvises altså ikke - udelukkende - af specialundervisningsmæssige årsager. Vores elevgruppe hører til de 4 %, som har behov for et særligt skoletilbud.

 

Uden relation - ingen indlæring

Vores erfaring er at den ligeværdige relation mellem mennesker er afgørende for tillid og tryghed, som igen er afgørende for at en undervisning kan lykkes. På den måde vil vi møde vores elever. Vores elever har alle deres særlige udfordringer og kommer til os, fordi de ikke kan inkluderes i en kommunal skole.

En forældre om sit barns skolegang:

...."vi har været så glade for at vores dreng, har været hos jer i 2 år. I har set ham med de styrker og svagheder, som han har og i har fået ham til at udvikle sig i sit eget tempo - uden snævre kasser, som han ikke kunne passes ind i....."!

 

 

Folkeskolens formålsparagraf

Danmark har den flotteste formålsparagraf. Ingen med et humanistisk menneskesyn, kan være mere enig. Hvis vi kan opfylde intentionerne i denne formålsparagraf, så er vores mission med skolen nået.

Læs den: