Personalet

Undervisningen udføres af liniefagsuddannede lærere i langt de fleste fag. Derudover er der ansat erfarne specialpædagoger og forskelligt teknisk, administrativt personale - herunder en køkkenchef.

Forventninger

Der stilles store personlige og professionelle krav for at kunne arbejde på Farmen. Vores elever har brug for at møde fagpersoner, som er parate til at yde den ekstraordinære - ofte håndholdte - indsats for at skoleopholdet bliver en succes. Vi har elever med vidt forskellige udfordringer, men fælles for alle eleverne er, at de har nogle helt særlige undervisningsbehov, som det ikke endnu er lykkedes andre steder at tilgodese. Nogle kommer med en psykiatrisk diagnose, (Skizofreni, Autisme, Aspergers Syndrom, ADHD, personlighedsforstyrrelser, angstlidelser) mens andre bare kommer, fordi de har det svært sammen med andre børn og unge.

 


ledelseN

 

BEHANDLINGSANSVARLIG

Margit Novland
Cand.psyk. aut. psykolog    
Mobil: 26 30 44 04

 

EKSTERNE KONSULENTER

Psykiatrisk konsulent Peter Fleng Daniel
Overlæge i Børne- og Ungdomspsykiatri, Klinisk lektor, PhD
Mobil: 29 13 56 40

Personalesupervisor Arthur Hecht
Cand.psyk. aut. psykolog
Mobil: 21 49 14 34

 


ADMINISTRATION

Peter Soelberg
Adm.leder
Dir. telefon: 59 12 14 26

Helle Lykke Kristoffersen
Bogholder   
Dir. telefon: 59 12 14 25

 

 

DEN PÆDAGOGISKE LEDELSE

Janne Mortensen,
Skoleleder
Mobil: 26 30 44 03

Mathilde Hansen
Viceskoleleder, ansvarlig for STU & praktik   
Mobil: 26 30 44 00

 


PLADS-HENVENDELSER

Pernille Ingrisch
Visitator    
Mobil: 26 30 44 02