Personalet

Undervisningen udføres af uddannede lærere i langt de fleste fag. Derudover er der ansat erfarne pædagoger og forskelligt teknisk, administrativt personale.

Forventninger

Der stilles store personlige og professionelle krav for at kunne arbejde på Farmen. Vores elever har brug for at møde fagpersoner, som er parate til at yde den ekstraordinære - ofte håndholdte - indsats for at skoleopholdet bliver en succes. Vi har elever med vidt forskellige udfordringer, men fælles for alle eleverne er, at de har nogle helt særlige undervisningsbehov, som det ikke endnu er lykkedes andre steder at tilgodese. Nogle kommer med en psykiatrisk diagnose, (Skizofreni, Autisme, Aspergers Syndrom, ADHD, personlighedsforstyrrelser, angstlidelser) mens andre bare kommer, fordi de har det svært sammen med andre børn og unge.

 


ledelseN

 

DET PSYKOLOGISKE TEAM

Cand.psyk. Margit Novland
Skolebehandlingsansvarlig  
Mobil: 26 30 44 04

website: https://margitnovland.dk/

Cand.psyk. Charlotte Igel
Familiebehandlingsansvarlig  
Mobil: 5189 9669

website: https://charlotteigel.dk/

 EKSTERNE KONSULENTER

Supervisor Arthur Hecht
Cand.psyk. aut. psykolog
Mobil: 21 49 14 34

 Læsevejleder Kirsten Vadsager
Læsekonsulent
Mobil: 50 50 81 94

Psykiatrisk konsulent Peter Fleng Daniel
Overlæge i Børne- og Ungdomspsykiatri, Klinisk lektor, PhD
Mobil: 29 13 56 40


ADMINISTRATION

Peter Soelberg
Adm.leder
Dir. telefon: 59 12 14 26

Helle Lykke Kristoffersen
Bogholder   
Dir. telefon: 59 12 14 25

 

 

DET SKOLEFAGLIGE TEAM

Lærer Janne Mortensen,
Skoleleder
Mobil: 26 30 44 03

Lærer Mathilde Hansen
Viceskoleleder, ansvarlig for STU & praktik   
Mobil: 26 30 44 00

 


PLADS-HENVENDELSER

Pernille Ingrisch
Visitator    
Mobil: 26 30 44 02