36670_114697471911775_100001145680152_85799_1574624_n.jpg

Alle har brug for støtte

Målgruppen er børn i alderen 6-18 år. Det er børn med en udviklingsproblematik. Det er typisk børn med specifikke indlæringsvanskeligheder knyttet til kognitive dysfunktioner, børnepsykiatriske lidelser og visse personlighedsforstyrrelser.

Et generelt træk hos børnene er en relativ svag personlighedsstruktur, ofte kombineret med et højt angstberedskab og en svag eller manglende social og følelsesmæssig udvikling. Der er  tale om skrøbelige og angste børn. En del af eleverne har børnepsykiatriske diagnoser, såsom  ADHD eller en diagnose indenfor Autismespektret. Børnene er sædvanligvis almindeligt begavede.