VISITATION

Solnedgang3.jpg
 
 

Visitationsprocedure...

Al visitation foregår igennem elevens sagsbehandler, men man er altid velkommen til at ringe til os for en samtale eller for at aftale en tid til en rundvisning. Ellers foregår en visitation typisk ved at en kommunal repræsentant (kurator, sagsbehandler) kontakter Farmen for at høre, om der er en ledig plads og om pågældende elev vil kunne matche elevgruppen på Farmen.

FØRST FREMSENDES SAGSAKTER

Såfremt det vurderes relevant, tilsender kommunens repræsentant alle relevante sagsakter til Farmen og ikke mindst til Holbæk kommunes PPR (BKC@holb. dk), da PPR i første omgang skal give deres vurdering af,  om Farmen vil kunne rumme denne elevs problemstillinger.

VURDERING FORETAGES

Såfremt PPR vurderer, at Farmen vil kunne være det rigtige skoletilbud, vurderes henvendelsen nu af Farmens visitationsgruppe (visitator, psykolog og skoleleder), som vil have særlig fokus på hvordan elevens problemstillinger vil kunne rummes i forhold til den eksisterende elevgruppe.

BETALINGSTILSAGN

Såfremt det vurderes at eleven vil være velplaceret på Farmen, anmodes anbringende kommune om at meddele et bevillingstilsagn. I den forbindelse skal anbringende myndighed gøres opmærksom på, at der - foruden skolebetaling til Farmen - også skal betales for en tilsynsydelse direkte til Holbæk Kommune.

BESØG

Herefter inviteres den unge og forældremyndighedsindehaverne samt anbringende kommune på et besøg. Ved dette besøg vil der blive mulighed for at få stillet yderligere uddybende spørgsmål.

ENDELIG BESLUTNING

Efter besøget skal den endelige beslutning tages. Det er vigtigt, at den unge bruger et par dage til at sige ja - eller i alt fald til at kunne tilkendegive at "ville prøve Farmen i et par måneder".

Ingen indskrives på Farmen , hvis der tilkendegives et "nej" til tilbuddet.

SKOLESTART AFTALES

INFORMATIONSMAPPE Før skolestart får forældrene udleveret en informationsmappe indeholdende en plan for skolestarten, en tydelig anvisning for skoledagens forløb, et foreløbigt skoleskema (kun for 1-2 uger frem) og diverse praktiske oplysninger - såsom ferieplan, forældresamarbejde, personaleliste, dataliste og dokumenter til underskrift vedr. diverse tilladelser.

HUSK

Farmen har altid det primære samarbejde omkring det skole/behandlingsrelaterede med anbringende myndighed og forældre.

BKC-indmeldelsesblanket o. lign. udfyldes og indsendes af Farmen.

 

Lagt på 10/02/2017 PS/vers.1